درباره ما

بانک اطلاعاتی سنگ ایران یک شبکه بزرگ از تمامی تولیدکنندگان سنگ ساختمانی می‌باشد.ما به این نتیجه رسیدیم که صنعت سنگ ساختمانی نیازمند یک سامانه جامع از تمامی تولیدکنندگان سنگ ساختمانی در سراسر ایران می‌باشد.و همچنین عدم تمرکز و وابستگی به استان یا شهرک صنعتی خاص تا مصرف کننده بتواند به برترین تولید کننده و محصول دسترسی داشته باشد و به همین روال از نزدیکترین تولیدکننده از نظر موقعیت جغرافیایی ، محصول موردنظر را خریداری کند.
بانک سنگ ایران با فراهم کردن بستر مناسب برای تمامی تولیدکنندگان این امکان را فراهم ساخته تا صنعتگران سنگ ساختمانی بتوانند به راحتی اطلاعات مربوط به تولیدی ، کسب و کار و محصولات مجموعه را درج و به روز رسانی کنند و این اطلاعات نیز به صورت آنلاین در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
اهداف ما:
•  دسترسی آسان مصرف کننده به اطلاعات تولیدکنندگان
•  ساده سازی بستر انتشار محصولات در شبکه‌های مجازی برای تولیدکنندگان
•  عدم وابستگی به شهرک صنعتی یا استان خاص جهت فراهم سازی عدالت در انتشار محصول
سایت ساز رایگان